วชิราวุธวิทยาลัยถวายพระพร
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ พระบรมราชินี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ ผู้แทนนักเรียน ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และถวายพระพร สมเด็จพระราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

คลิกเพื่อชมภาพ >>