พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา ตำบลหินนาลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
          ในการนี้ลูกเสือหลวง จำนวน 2 หมู่ และ ปี่สก๊อต 4 ตัว ได้เข้าร่วมประกอบพิธีด้วย

คลิกเพื่อชมภาพ >>