พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และวัฒนธรรม
ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น

          เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และวัฒนธรรมระหว่าง Mr.Makoto Hasebe นายกเทศมนตรีเมืองยูริฮอนโจ จังหวัดอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ
ความร่วมมือทางการจัดการศึกษาในครั้งนี้ จะเพิ่มความเข้มแข็งของโรงเรียน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น

คลิกเพื่อชมภาพ >>