พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

          วชิราวุธวิทยาลัยจัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 45 รูป เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 มีระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อชมภาพ >>