พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

          เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.45 - 10.00 น. วชิราวุธวิทยาลัย โดยหมวดสังคมศึกษา จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในนวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมกันทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อชมภาพ >>