กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 จิตอาสาวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมของ หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นสัปดาห์ที่ 2 ภายในบริเวณเขาดินวนา และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
โดยร่วมทำกิจกรรม ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และเก็บขยะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม

คลิกเพื่อชมภาพ >>