วชิราวุธวิทยาลัยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2562

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คณะผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อชมภาพ >>