โครงการ Art 4 Worth

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา เป็นอาสาสมัครโครงการ Art 4 Worth โดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสอนศิลปะให้กับเด็กในชุมชน ริมคลองลาดพร้าว เขตบางเขน กรุงเทพฯ
          โครงการ Art 4 Worth จัดทุก ๆ วันอาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562

คลิกเพื่อชมภาพ >>