โครงการ Art 4 Worth

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา เป็นอาสาสมัครโครงการ Art 4 Worth โดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสอนศิลปะให้กับเด็กในชุมชนริมคลองลาดพร้าว เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>