คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ
ให้แก่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นายปรีชาพล สมานหมู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม น.ส.จิตตรา วุฒิโชค หัวหน้าครูคณะสราญรมย์ คุณครู เเละตัวเเทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (19 คน) เดินทางไปมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท เเละของใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน ให้กับศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8 ของคุณครูเชาว์ (เชาวลิต  ลาดสมัย)
          เงินที่มอบให้เป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายกระเป๋าผ้า
ที่นักเรียนกิจกรรมทักษะการคิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ออกแบบกันเอง ในโครงการ Stop Hunger

คลิกเพื่อชมภาพ >>