พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 457 รูป
          หลังจากนั้นเวลา 8.30 น. ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ท้องสนามหลวง
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>