พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และวงโยธวาทิต ได้ไปรับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>