กิจกรรม Firetech Technology Camp 2019

          เมื่อวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 วชิราวุธวิทยาลัย ได้ส่งนักเรียนจำนวน 2 คน คือ

.ช. ฤ.กษมคามิน  ภูมิธาดาเดช ม.3/4 คณะผู้บังคับการ
.ช. วิพุธดนัย  เพชรปิ่นแก้ว ม.3/5 คณะพญาไท

เป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Firetech Technology Camp 2019 ณ Hill Road Sixth Form College Cambridge UK โดยมี นายไตรเทพ อู่สกุล ผู้ช่วยผู้กำกับคณะจิตรลดา เป็นผู้ดูแล

          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายรัฐพล ปั้นทองพันธุ์ ผู้สอบได้ทุนของเนติบัณฑิต มูลนิธิมหิธร (กลีบ ไกรฤกษ์) นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 75 กำลังศึกษาต่อนิติศาสตรมหาบัณฑิต ณ University of Cambridge นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมภายใน Robinson College และได้ฟังเรื่องราวของการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยCambridge

          มหาวิทยาลัย Cambridge แบ่งเป็น 31 Colleges แต่ละ College เป็นที่อยู่ของนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึง ปริญญาเอก คล้ายกับคณะของวชิราวุธฯ ต่างกันคือใน College จะมีที่พักเป็นบ้าน หรือหอเล็กๆ อยู่ภายใน รวมทั้งฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Cambridge สถานที่สำคัญ ภายใน University of Cambridge UK อาทิเช่น King College, St.John College,The Fitzwilliam Museum, Trinity College, Mathematical Bridge

คลิกเพื่อชมภาพ >>