เสวนาพิเศษ
"ทำไมในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา"

          เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยร่วมฟังการเสวนาพิเศษ "ทำไมในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒา?"
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คลิกเพื่อชมภาพ >>