ภารกิจกุลบุตรกาชาด ปี 2562
นายไกร สาตรักษ์

          เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายไกร สาตรักษ์ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ฐานะ "กุลบุตร กาชาด ปี 2562" ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ป่วยไข้ ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง

          ในปีนี้สภากาชาดไทยจัดแคมเปญรณรงค์ "Red Cross Green Fair หรือ งานกาชาดสีเขียว" งดใช้โฟม ลดการใช้พลาสติก พร้อมเชิญชวนประชาชนพกถุงผ้า หิ้วกระบอกน้ำ นั่งรถสาธารณะมาเที่ยวงานกาชาด เพื่อทำให้งานกาชาดเป็นโมเดลต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปริมาณขยะในงานกาชาด

คลิกเพื่อชมภาพ >>