งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

          วชิราวุธวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนได้ส่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมงานฯ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมบริหารจัดการ และเป็นประธานหมู่บ้านจันทรเกษม เพื่อดูแลลูกเสือ และเนตรนารี ที่เข้าร่วมงานฯ จากภาคกลางตอนบน และภาคเหนือ

คลิกเพื่อชมภาพ >>