โครงการ Active Citizenship

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2562 นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 คน เข้าร่วมสัมมนาโครงการ Active Citizenship เพื่อค้นหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ผ่านแนวคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ สัปยาสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่

คลิกเพื่อชมภาพ >>