วชิราวุธวิทยาลัยบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า
แก่มูลนิธิคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เดินทางไปมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ (เก่า) ที่ได้ร่วมกันบริจาค ส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตามบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
          ในการนี้หัวหน้าแผนกผลิตหนังสือเบรลส์ ได้นำนักเรียนจิตอาสาเข้าชมการผลิตปฏิทิน และหนังสืออักษรเบรลล์ทั้งแบบดั้งเดิม และเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ระบบดิจิตอลที่พิมพ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น (ซึ่งในปัจจุบันจะต้องใช้กระดาษเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดนี้เกือบทั้งหมด) หนังสือเรียนสำหรับคนสายตาปกติ 1 เล่ม ถ้าทำเป็นหนังสือเรียนอักษรเบรลล์จะได้หนังสือประมาณ 4 - 5 เล่ม ห้องจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา เครื่องแปลงจากเทปคลาสเซทเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอล

คลิกเพื่อชมภาพ >>