พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2562

          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ
          เด็กชายกฤตพัฒน์ จันทเวศย์ศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เป็นผู้แทนลูกเสือสามัญทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร
          นายกิตติพิชญ์ เอี่ยมพรสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เป่าแตรเดี่ยว เริ่มพิธีการสวนสนามของลูกเสือ โดยมีวงปี่สก็อตวชิราวุธวิทยาลัยนำขบวนอัญเชิญธงประจำคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามด้วยการสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือหลวง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือหลวงวงโยธวาทิต และลูกเสือหลวงวงปี่สก็อต เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

คลิกเพื่อชมภาพ >>