วชิราวุธวิทยาลัยร่วมจัดงานนิทรรศการ
วิวัฒนาการการลูกเสือไทย ลูกเสือโลก ณ กระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 – 18.00 น.
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการวิวัฒนาการการลูกเสือไทย ลูกเสือโลก ที่วชิราวุธวิทยาลัย และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อผู้เข้าเยี่ยมชม ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อชมภาพ >>