วิถีวชิราวุธ ม.4 : มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

          เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมวิถีวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมมารยาทการรับประทานอาหาร แบบตะวันตก ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Bangkok

คลิกเพื่อชมภาพ >>