โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online ปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ ดร.อัญชลี ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการด้านวิชาการ เป็นประธานในการมอบรหัสการใช้งานการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้กับนักเรียน กลุ่มที่ 2 ตามโครงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>