พิธีรับมอบรถวิทยุบังคับ
ให้กับนักเรียนชมรม RC วิทยุบังคับ (Radio Control)

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. Mr.Itaru Susuki ประธานกรรมการ บริษัทสยามทามิยะ จำกัด ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และเยาวชน จึงได้มอบรถวิทยุบังคับ รีโมท และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จำนวน 6 ชุด มูลค่ารวม 58,860.- บาท ให้กับวชิราวุธวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>