การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น. ศูนย์แนะแนว วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การเตรียมการเลือกแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานเปิดเการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>