การแข่งขันหุ่นยนต์
North East Robot Competition 2020

          วชิราวุธวิทยาลัย ได้ส่งนักเรียนเข้าการแข่งขันหุ่นยนต์ North East Robot Competition 2020 ในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
          ประเภทการแข่งขัน
               - Sumo Robot 1 Kg Auto
               - Sumo Robot 1 Kg R/C
               - Sumo Robot 1 Kg LEGO
          ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์ โดยลงแข่งขัน 8 ครั้ง ผลการแข่งขัน ชนะ 4 นัด และ แพ้ 4

คลิกเพื่อชมภาพ >>