พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

          เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. หมวดออกแบบและเทคโนโลยี วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” ณ ห้อง วส 204 อาคารเวสสุกรรมสถิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงาน
          วัตถุประสงค์สำหรับห้องประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางด้าน ออกแบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนวัตกรในอนาคต สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

คลิกเพื่อชมภาพ >>