อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. หมวดออกแบบและเทคโนโลยี วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์ ให้กับครูและนักเรียน โดยมีวิศวกรจากบริษัท 3DPrint Thailand เป็นวิทยากรในการอบรมการสร้างชิ้นงานแบบจำลอง 2 มิติ และ 3 มิติ ณ ห้องปฏิบัติงาน โรงประลองต้นแบบทางการออกแบบและเทคโนโลยีวิศวกรรม (Fab Lab) วส204 อาคารเวสสุกรรมสถิต วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>