พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมภาวะผู้นำ
โครงการ Leadership Program

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมภาวะผู้นำโครงการ Leadership Program โดยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 คน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ โดยผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยอบรมอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง

          นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้

1. นายธนชาต  ลืออดุลย์ ม.6/3 คณะผู้บังคับการ
2. นายจักรพัทธ์  พงษ์จิรพัทธ์ ม.6/3 คณะดุสิต
3. นายองอาจ  ออมศิริ ม.6/2 คณะจิตรลดา
4. นายชนุตร์  อะคิม ชมิท ม.6/6 คณะพญาไท
5. นายณัฐพล  เอื้อตระการวิวัฒน์ ม.6/4 คณะจงรักภักดี
6. นายสิระเชฎฐ  จิรพนาธร ม.6/1 คณะศักดิ์ศรีมงคล
     

คลิกเพื่อชมภาพ >>