กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ และ
การออกกำลังกายอย่างถูกต้องให้กับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

          เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. สถานพยาบาล ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายอย่างถูกต้องให้กับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ทั้ง 3 รุ่น ได้รับเกียรติจากวิทยากร ภายนอก ได้แก่ นายมิกกี้-นนท์  อัลภาชน์ บริษัท วาโยเทรด เซ็นเตอร์ และนางสาวภูริตา พรอนันต์ นักวิชาการ ที่ปรึกษาแผนกบริการที่ปรึกษาระบบงานธุรกิจ บริการด้านอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวชิราวุธ 100 ปี โดยนายเจษฎา  กาญจนโบษย์ รองผู้บังคับการด้านบริหาร และรักษาการรองผู้บังคับการด้านกิจการนักเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม

คลิกเพื่อชมภาพ >>