กิจกรรม Workshop : การสร้าง Online Content

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยเป็นประธานการเปิดกิจกรรม Workshop "การสร้าง Online Content" สำหรับนักเรียนสมาคมหนังสือพิมพ์ และกองบรรณาธิการพระมนูแถลงสาร โดยมี นายสรวง สิทธิสมาน นักเรียนเก่า รุ่น 88 มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับน้อง ๆ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>