พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.15 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวง
          จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีขึ้นยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อัญเชิญไปดำเนินการซ่อมแซมเชิงอนุรักษ์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานบนมุขหน้าในหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>