พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 วชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู และแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ดร.เตช  บุนนาค อุปนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
          พิธีไหว้ครูในครั้งนี้เป็นนักเรียน กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 5 และ 6

คลิกเพื่อชมภาพ >>