ภาพยนตร์สั้น รอบปฐมทัศน์
เรื่อง " 'Tis Time I should Fly"

          เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรม ฉายภาพยนตร์สั้น รอบปฐมทัศน์ เรื่อง " 'Tis Time I should Fly" เนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันของคุณแม่กับลูกชายที่กำลังจะเป็นนักเรียนใหม่ ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ผลงานภาพยนตร์โดย นายภูมินทร์  ตรีธรรมพินิจ นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 88 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์
          หลังจากนั้นได้มีการพูดคุย และเล่าประสบการณ์ตลอดจนเบื้องหลังการทำงาน โดยมีพิธีกรรับเชิญ คือ นายภูเบศ  ธราธรชนะกุล นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 90 ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับ ผู้ที่เข้าชมในวันนั้นทั้ง 2 รอบ เป็นอย่างมาก

คลิกเพื่อชมภาพ >>