พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธี
          เวลา 19.05 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เสร็จแล้วประธานในพิธีนำกล่าว "ทรงพระเจริญ"

คลิกเพื่อชมภาพ >>