พิธีมอบเข็มมหาวชิราวุธแก่นักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานมอบเข็มมหาวชิราวุธแก่นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>