วชิราวุธวิทยาลัยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว

          เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. วชิราวุธวิทยาลัย โดย นายเจษฎา กาญจนโบษย์ รองผู้บังคับการด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 ชุด ให้แก่ มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ซึ่งผู้แทนจากมูลนิธิฯ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารทวีปัญญา วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>