พิธีไหว้ครู ปฏิญาณตน และมอบธงคณะ
ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู พิธีปฏิญาณตน (รับหน้าที่หัวหน้า) และพิธีมอบธงคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ดร.เตช บุนนาค อุปนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
          พิธีไหว้ครูในครั้งนี้เป็นนักเรียน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 4

คลิกเพื่อชมภาพ >>