พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา มอบลูกรักบี้ฟุตบอล
ให้แก่วชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 51 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล ที่ถือว่าเป็นกีฬาหลักของวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ผ่านการฝึกฝน ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นคุณลักษณะที่ดีและโดดเด่นแก่นักเรียนวชิราวุธฯ ได้
          ในการนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา จึงขอมอบลูกรักบี้ฟุตบอล จำนวน 200 ลูก เพื่อให้วชิราวุธวิทยาลัยนำไปใช้ในการฝึกซ้อม และสอนนักเรียนต่อไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ ตัวแทนหัวหน้านักเรียน รับมอบลูกรักบี้ฟุตบอล ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>