พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และ ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขัน “การแสดงความสามารถเรียนรู้
พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6”
และ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ
สถาบันการศึกษา ในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตน
ราชสุดาฯ กับวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จมา ทรงเป็นประธานในพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และ ถ้วยรางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน “การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6” ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
          ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้เฝ้ารับประทานเงินสนับสนุนกองทุนเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วย
          และในเวลา 15.00 น วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับวชิราวุธวิทยาลัย โดยพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม มีนายเชื้อพร รังควร รองประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ และนายเจษฎา กาญจนโบษย์ รองผู้บังคับการด้านบริหาร ผู้ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อชมภาพ >>