เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 - 13:00 น. H.E. Mr. Joseph Anthony (Tony) Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อพบปะหารือความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและประเทศไอร์แลนด์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา
          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และนักเรียนยุวมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมโรงเรียน และหอประวัติวชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>