พิธีมอบทุนการศึกษา
แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกถุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิราวุธวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>