พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล และปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งวชิราวุธวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้เสียสละเวลาส่วนตน ฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในนามโรงเรียน และทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้แก่วชิราวุธวิทยาลัย
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาแสดงปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รุ่นที่ 93 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
          หลังจากนั้น ผู้บังคับการได้กล่าวส่งมอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คืนแก่ผู้ปกครอง

คลิกเพื่อชมภาพ >>