พิธีรับพระบรมราชานุมัติ
แต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีรับพระบรมราชานุมัติแต่งตั้ง นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ เป็นผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยอ่านประกาศแต่งตั้งผู้บังคับการ จากนั้นนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้ารับพระบรมราชานุมัติแต่งตั้งผู้บังคับการ
          หลังจากเสร็จพิธี ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) นพ.เกษม  วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย กล่าวแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ที่เสียสละและอุทิศตนเข้ามาทำหน้าที่ผู้บังคับการ และกล่าวแสดงความยินดีกับนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ที่ได้รับพระบรมราชานุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11
          นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เป็นนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยรุ่น 50 เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คลิกเพื่อชมภาพ >>