วชิราวุธวิทยาลัยน้อมรำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เนื่องในวันฉัตรมงคล

          เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม วชิราวุธวิทยาลัยขอน้อมรำลึก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยภาพคณะครูและนักเรียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

          วชิราวุธวิทยาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทาน จึงร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตและหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณทางเท้าและตลิ่งริมคลองเปรมประชากร ถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกราชวิถี ถึง แยกเกษะโกมล เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

          คลิกเพื่อชมภาพ:
    
         -
รับเสด็จ ณ วัดบวรนิเวศ และวัดราชบพิธ
               - กิจกรรมจิตอาสา