วชิราวุธวิทยาลัยวางพวงมาลาและถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

          เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วย พล.ต.ท.อรรษกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวด หัวหน้าแผนก ไปวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ณ สวนหลวงพระราม 8 เชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ 9 มิถุนายน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

คลิกเพื่อชมภาพ >>