นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม Leadership Program

          เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 -15.00 น. วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม Leadership Program โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการอบรมนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดประสบการณ์ โดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการอบรมต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง ณ The Newton สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
          ตัวแทนนักเรียน จำนวน 4 คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ประกอบด้วย

1. นายธนชาต  ลืออดุลย์ ม.6/3 คณะผู้บังคับการ
2. นายจักรพัทธ์  พงษ์จิรพัทธ์ ม.6/3 คณะดุสิต
3. นายองอาจ  ออมศิริ ม.6/2 คณะจิตรลดา
4. นายสิระเชฎฐ  จิรพนาธร ม.6/1 คณะศักดิ์ศรีมงคล

คลิกเพื่อชมภาพ >>