กิจกรรมจิตอาสาจัดพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. ธนาคารออมสินร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 103 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

          วชิราวุธวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล พร้อมด้วย
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพ >>