วชิราวุธวิทยาลัย เยี่ยมชมนิทรรศการ
"Rest in Progress - Chavalit Soemprungsuk"

          เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะทำงานการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดย รองผู้บังคับการด้านบริหาร รองผู้บังคับการด้านวิชาการ และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ และ ประชุมกับผู้ดูแลกองทุนผลงานศิลปะ อ.ชวลิต เสริมปรุงสุข และ คณะทีมงานจัดงาน นิทรรศการ "Rest in Progress - Chavalit Soemprungsuk" ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาวางแผนสำหรับการจัดงานนิทรรศการชีวิต และผลงานของ อ.ชวลิต เสริมปรุงสุข สำหรับวชิราวุธวิทยาลัยต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพ >>