กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วชิราวุธวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวน 100 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อชมภาพ >>