วชิราวุธวิทยาลัยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
แก่โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากร ได้ไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ชุด ให้กับโรงเรียนชุมชนดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ทักษะ และเป็นพื้นฐานการศึกษา ของนักเรียนในการใช้คอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>